دوره ی آموزشی مهندسی سامانه های حفاظتی - امن افزا نوین گستر

 

یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین عوامل در افزایش کارایی و اثربخشی سیستمهای حفاظتی و امنیتی، سطح آگاهی عوامل انسانی دخیل در فرآیند تامین حفاظت، نسبت به اصول و مفاهیم حفاظتی و امنیتی و همچنین نسبت به نحوه کارکرد تجهیزات و سیستمهای مربوطه می باشد. به عبارت دیگر حتی در صورت صرف هزینه های زیاد جهت بهره گیری از تجهیزات پیشرفته حفاظتی، در صورتی که عوامل انسانی موثر در فرآیند تامین حفاظت نسبت به مفاهیم و کارکردهای حفاظتی از اشرافیت کافی برخوردار نباشند، نمی توان از مطلوب بودن ضریب حفاظتی مطمئن بود. نکته حائز اهمیت دیگر در فرآیندهای حفاظتی این است که سیستمهای حفاظتی حتماً می بایست بر اساس تهدیدات، طراحی و اجرا گردند تا بتوانند بهترین عملکرد را با صرف کمترین هزینه به ارمغان آورند. در بسیاری از موارد مدیران با هدف دستیابی به بالاترین ضریب حفاظتی و امنیتی و بدون شناسایی تهدیدات، اقدام به خرید و نصب تجهیزات و سیستمهای حفاظتی با قیمتهای بسیار بالا می نمایند و این در صورتی است که صرفاً می توان با ارزیابی دقیق و اصولی تهدیدات متصور و طراحی سیستمهای حفاظتی متناسب با تهدیدات شناسایی شده، با صرف هزینه های بسیار کمتر به سطح مطلوبی از حفاظت و امنیت دست یافت. بر همین اساس شرکت امن افزا نوین گستر به عنوان شرکتی پیشرو در حوزه مهندسی سامانه های حفاظتی و امنیت فناوری اطلاعات، اقدام به برگزاری دوره های آموزشی در حوزه های حفاظتی و امنیتی به شرح ذیل برای مدیران، بهره برداران و کارکنان سایر دستگاه ها و شرکت های خصوصی و دولتی نموده است.

دوره های آموزشی مهندسی سامانه های حفاظتی :
• چارچوب و مقررات حفاظت فیزیکی
• فرهنگ حفاظت و امنیت
• شناسایی دارایی ها و آسیب پذیری ها
• شناسایی تهدیدات و آسیب پذریری آنها
• آموزش نصب، راه اندازی و طراحی سیستم های مدار بسته
• آموزش نصب، راه اندازی و طراحی سیستم های کنترل تردد
• آموزش نصب، راه اندازی و طراحی سیستم های اعلام خطر و حفاظت پیرامونی

دوره های آموزشی امنیت فناوری اطلاعات :
• دوره های آموزشی تحلیل بدافزار
• روش های پیاده سازی DLP ها در شرکت ها و سازمان ها

 
© copyright 2018 Amn Afza Novin Gostar . All rights reserved
Design By ParsianGroup.com