اجرا

اجرای طرح های حفاظتی و فناوری اطلاعات

پس از طراحی منطقی و کارشناسی سیستم های حفاظتی و امنیتی، ضروری است طراحی انجام شده به گونه ای دقیق اجرا و پیاده سازی شود. در مرحله اجرا برخورداری از دانش فنی در خصوص عملکرد تجهیزات حفاظتی و چگونگی چیدمان آنها جهت دستیابی به بالاترین ضریب حفاظتی و امنیتی، بسیار حائز اهمیت می باشد. اساساً نوع تجهیزات حفاظتی و چگونگی قرار دادن آنها در کنار یکدیگر نیازمند دانش و تجربه بالایی می¬ باشد که کارشناسان شرکت امن افزا به سبب سالها تجربه در طراحی و پیاده سازی سیستم های حفاظتی و امنیتی در مراکز و تاسیسات مختلف دولتی و خصوصی کاملاً نسبت به این مقوله اشراف داشته و صاحب نظر می باشند.
بنابراین اجرا و پیاده سازی اصولی سیستم های حفاظتی در کنار طراحی منطقی می تواند به دستیابی حداکثری ضریب حفاظت و امنیت، کمک شایانی نماید.
در این راستا شرکت امن افزا نوین گستر آماده ارائه خدمات در خصوص پیاده سازی طرح ها و پروژه های ذیل می باشد:

پروژه های سامانه های حفاظتی :
• پیاده سازی سیستم های مدار بسته
• پیاده سازی سیستم های کنترل تردد
• پیاده سازی سیستم های اعلام خطر و حفاظت پیرامونی
و ...

پروژه های امنیت فناوری اطلاعات :
•  پیاده سازی پروژه های تحلیل بدافزار
•  پیاده سازی پروژه های LAN و WAN
• پیاده سازی طرح های DLP ها
و ...

© copyright 2018 Amn Afza Novin Gostar . All rights reserved
Design By ParsianGroup.com