مشاوره و طراحی - امن افزا نوین گستر

مشاوره و طراحی

در طی سالهای اخیر استفاده از سیستمها و تجهیزات حفاظتی و امنیتی در سازمان ها، مراکز و شرکت های دولتی و خصوصی و حتی منازل و فروشگاه ها گسترش روزافزونی یافته است. سیستمهای حفاظتی از این جهت که می توانند امنیت و اطمینان را به ارمغان آورند، بسیار حائز اهمیت و مورد توجه می باشند، اما نکته مهم در استفاده از سیستمهای حفاظتی متناسب بودن سیستمهای مذکور با تهدیدات متصور برای مکان مورد حفاظت است. به عبارت دیگر در فرایند طراحی سیستمهای حفاظتی می بایست تهدیدات مد نظر قرار گرفته، ارزیابی شوند و براساس آنها سیستمهای حفاظتی و امنیتی مورد نیاز پیشنهاد گردد.
در همین راستا به جرات می توان اظهار داشت مرحله طراحی، مهمترین مرحله در راه اندازی سیستمهای حفاظتی است و اگر دقت و کارشناسی لازم در این مرحله صورت نپذیرد، در سایر مراحل از جمله خرید و راه اندازی تجهیزات، با مشکلات متعددی روبه رو خواهیم بود.
لذا شرکت امن افزا نوین گستر با بهره گیری از متخصصان مجرب و کارآزموده که طی سالهای گذشته طراحی و پیاده سازی سیستمهای حفاظتی را در مهمترین و بزرگترین مراکز و تاسیسات کشور به انجام رسانیده اند، آمادگی دارد خدمات مشاوره و طراحی در حوزه سیستمهای حفاظتی را در بالاترین سطح به سایر دستگاه ها و مراکز دولتی و خصوصی ارائه نماید.

 © copyright 2018 Amn Afza Novin Gostar . All rights reserved
Design By ParsianGroup.com